top of page

Čitanja anđeoskih kartica

Svaka karta unutar špilova ima priču za ispričati. Keti koristi svoju intuitivnu vezu sa anđelima da čita poruke, a takođe deli i pisane poruke na kartama.

bottom of page