top of page

Kathy i Scott su zamoljeni da drže frekvenciju 144 i božansku ljubav sve dok Lady Gaia, arhanđel Purlimiek i arhanđel Fhelyai ulivaju svoju energiju u ovaj CD/MP3. To je tako da ste okruženi ljubavlju i držani u Božanskoj frekvenciji dok se povezujete i usklađujete sa ovim kvalitetima.

 

Molimo pronađite udobno mjesto za sjedenje ili ležanje; opustite se i uživajte.

 

Energija u ovom CD-u/MP3-u pomaže vam da pronađete svoja zemaljska stopala i osjetite da pripadate ovdje; da se zaista povežete sa Lady Gaiom i osetite otkucaje srca Zemlje, da osetite ritam prirode i ojačate svoju vezu sa A Purlimiekom i da osetite radost i sreću životinja kroz A Fhelyai. Od vas se traži da postavite svoju namjeru da otpustite sve što vas sprečava da se prebacite u ravnotežu, harmoniju i božansko usklađivanje. Ako osjetite bilo kakav otpor ili kontrolu, stavite ovaj otpor ili kontrolu u mjehur i predajte je, dajući pritom potpunu dozvolu da se ovo nadjača i transformiše u najviše svjetlo. Kada se potpuno prepustite, osjetit ćete produbljen osjećaj ljubavi, radosti, sreće i zahvalnosti za novu zoru, vašu novu zoru.

Povežite se s Lady Gaiom, Arhanđelom Purlimiekom i Arhanđelom Fhelyaijem

5,00£Price
    bottom of page