top of page

Kanalizirane lične duhovne sesije

(jedan na jedan sesije)

Podrška ličnom putu duhovnog samosavladavanja

 

Ove sesije su lično putovanje otkrivanja i samosavladavanja prilagođeno vašim zahtjevima. Kathy vam može dati pregled vaših energetskih centara (čakri) i vaših energetskih tijela (aura) kako biste bolje razumjeli sebe. Ove sesije će vam dati alate, tehnike, posao između sesija i širu perspektivu da postanete najbolja verzija sebe.

Možete odabrati da rezervirate:

 45 min sesije £80

Sesija u trajanju od 1 sata £100

Sesija u trajanju od 2 sata £200

ili rezervišite 6 sesija na veliko gde dobijate jednu sesiju besplatno.

45 min x 6 sesija £400

1 sat x 6 sesija £500

2 sata x 6 sesija £1000

 

 

 

bottom of page